Vereniging Eastermars Lânsdouwe is opgericht in 1992 door agrariërs in en rond Eastermar. In de loop der jaren was het kleinschalige coulisselandschap stilaan aan het verdwijnen, mede door schaalvergroting in de landbouw.
Als agrarische natuurvereniging heeft de VEL zich ten doel gesteld een economische duurzame landbouw na te streven die in evenwicht is met het milieu, gecombineerd met een verantwoord beheer van natuur en landschap.

In de praktijk betekent dit onder meer  dat de leden van de vereniging zich inzetten voor het behoud van de elzensingels en boomwallen in de omgeving. Hiernaast beheert de vereniging ook het onderhoud van de zandpaden rond Eastermar in samenwerking met de gemeente.

Voorzitter: H. van Dijk, tel. 06-10082318
Secretaresse: M. de Jong, tel. 06-40290068, e-mail: vel.eastermar@gmail.com
Penningmeester: M. de Vries, tel. 0512-472771
Contactpersoon zandpaden: J. Smedes, tel. 06-30447223
Contactpersoon pacht: T. v.d. Meulen, tel. 06-23687264

Vereniging Eastermar's Lânsdouwe (VEL)

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: