Vereniging Eastermars Lânsdouwe is opgericht in 1992 door agrariërs in en rond Eastermar. In de loop der jaren was het kleinschalige coulisselandschap stilaan aan het verdwijnen, mede door schaalvergroting in de landbouw.
Als agrarische natuurvereniging heeft de VEL zich ten doel gesteld een economische duurzame landbouw na te streven die in evenwicht is met het milieu, gecombineerd met een verantwoord beheer van natuur en landschap.

In de praktijk betekent dit onder meer  dat de leden van de vereniging zich inzetten voor het behoud van de elzensingels en boomwallen in de omgeving. Hiernaast beheert de vereniging ook het onderhoud van de zandpaden rond Eastermar in samenwerking met de gemeente.

Voorzitter: H. van Dijk, tel. 06-10082318
Secretaresse: M. de Jong, tel. 06-40290068, e-mail: 
Penningmeester: M. de Vries, tel. 0512-472771
Contactpersoon zandpaden: J. Smedes, tel. 06-30447223
Contactpersoon pacht: T. v.d. Meulen, tel. 06-23687264

Vereniging Eastermar's Lânsdouwe (VEL)

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen