Zoals de meesten van jullie weten is Jannes een tijd terug gestopt met zijn 'grientewinkel'. Het was niet alleen de groentewinkel maar de zaak deed ook al jaren dienst als Toeristisch Informatie Punt van Eastermar. Langs deze weg willen we Jannes nogmaals bedanken voor zijn inzet voor het Toeristisch Informatie Punt.

Het sluiten van de winkel betekende voor het TIP-bestuur dat we op zoek moesten naar een nieuwe locatie voor het Toeristisch Informatie Punt. We hebben Sjouke en Sippie van supermarkt Alles ûnder ien Dak bereid gevonden om in ieder geval tot 1 januari 2014 het TIP te huisvesten.

Wij, het bestuur, hebben besloten dat het permanente TIP-onderkomen in een speciale vergadering gekozen moet worden door de leden. Iedereen binnen de grenzen van Eastermar die de ambitie heeft om het TIP te exploiteren, bieden wij daartoe de kans. 

Als kandidaat zult u zich moeten realiseren dat een TIP aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen, zoals:
regelmatige en uitgebreide openingstijden, vooral in het zomerseizoen; ruimte om een folderpost te kunnen uitstallen; tijd om toeristen te woord te staan tijdens hun bezoek aan Eastermar. Voor het runnen van de TIP is een ruime vergoeding beschikbaar en het biedt een zekere 'traffic' door je bedrijfsruimte.

Aanmelden kan bij Pier Hager 0612247775, dit kan tot 28 september 2013.

Het vervolg van het traject zal zijn dat eventuele kandidaten zich kunnen presenteren op de buitengewone ledenvergadering op 30 oktober bij Paviljoen de Leyen vanaf 19.30 uur.
De leden van de vereniging hebben dan de gelegenheid om mee te stemmen over de permanente locatie voor de TIP na 1 januari 2014.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden van de vereniging TIP.

Zie ook onze website www.tip-eastermar.nl.

Beleef de weelde

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: