Algemene LedenVergadering TIP Eastermar Promoasje

Op: woensdag 6 maart 2019
Om : 20.00 u.
In: hotel ‘Meerzigt’, E.M. Beimastr. 8, Eastermar

Zoals op de Algemene LedenVergadering (ALV) van november vorig jaar isafgesproken, schrijft het nieuwe TIP-bestuur opnieuw een ledenvergadering uit om de plannen voor de komende periode toe te lichten. Op de agenda staan naast de gebruikelijke zaken – mededelingen, notulen vorige vergadering, benoeming kascommissie, e.d. – ook andere belangwekkende punten. Dat zijn de vaststelling van het jaarplan 2019, de bespreking van de (nieuwe)
contributie en donateurschap, de begroting van 2019 en de invalshoek van Regio Marketing Toerisme noordoost Fryslân op de voorgenomen plannen.
Voor dat laatste is ook Liesbeth Schievink van RMT-noF aanwezig.

Om TIP Eastermar Promoasje stevig in het zadel te zetten rekent het bestuur op een goede respons van de leden op de uitnodiging voor deze vergadering. En tijdens de vergadering op een vruchtbaar overleg met de leden.

Andere belangstellenden zijn ook welkom!

Namens het bestuur,
Wijbe Postma, voorzitter.

logo tip 2018

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: