Image

Op dit stuit giet it tige hurd mei it lêste wurk oan it skûtsje. De opstekker is klear en is by de galvanisearder, der is in twadde syl (grutsyl en fok) kocht fan de mannen fan de Jouwer, en it kommende wykein sil it hiele skip yn 'e ferve set wurde. De folsleine bemanning en sels minsken fan it Stiftingsbestjoer sette harren 'ta de kwast'. Op moandei 16 july sil de boat dan wer yn it wetter, klear foar it optúgjen.

It is dit jier noch net slagge om in hiel grut folch(fracht)skip te regeljen.
Der is wol in 15-meter lúkse kruser hierd, mar dêr kinne net alle bemanningsleden op sliepe.
Dêrom in oprop:
Wa wit noch in boat, dy't beskiber is fan 4 oant en mei 11 augustus, dêr 't de Eastermarder bemanningsleden op sliepe kinne. Wat fansels ek hiel goed mooglik is dat in boatbesitter seit: Leuk, ik far yn dy wike mei nei alle wedstriden fan de IFKS en de mannen kinnen wol by my oan board. In fergoeding is altyd besprekber.

Reaksjes by: Alle Brouwer, Gaatze de Vries, Elle Blaauw, Jelmer Hoekstra of Oebele Brouwer.

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: