Op Keninginnedei hat ús Eastermarder Skûtsje meidien oan de skûtsje-wedstriden by  Earnewâld. Nettsjinsteande in hieltiid tanimmende wyn mei grut sukses. Nei in start dy't net min mar ek net super wie, skode Geale mei syn bemanning mear en mear nei foaren. Wol efter Jelle Talsma fan Warten, de grutte winner fier foar de oaren út en  earst ek noch efter de Jonge Rein, mar fan de twadde omloop ôf op in poerbêst twadde plak. Dat bleau ek sa: oan de finish ta foar it sulver. En dêrmei hâlden de Eastermarders ek de SKS-skûtsjes fan Earnewâld, Boalsert, Drachten en Huzum efter har. In grutte prestaasje.
Heal maaie noch de Lemmer Ahoy-silerij op de Lemmer en dan op 23 juny op de Burgumer Mar.  Wy binne benijd.
It Stiftingsbestjoer
skutsjesile

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: