Takom sneon sil op de Eastermarder merk in ynformaasjediske fan St. 'it Eastermarder skûtsje' stean op 'e hoeke fan de E.M. Beimastrjitte en de Lytse Teye Tolstrjitte.

Men kin by dit diske foar twa wichtige saken terjochte:

 • Opjaan donateurskip
  Wannear't jo op de Eastermarder merk donateur wurde fan St. 'it Eastermarder Skûtsje' meitsje jo kâns op in ballonfeart! De winner fan dizze dei wurdt troch lotsjen keazen. Sjoch hjir foar de details fan it donateurskip fan SIES.
 • Foklûke
  Krekt as foarich jier kin men wer foklûke, mar dit kear giet it net allinne om de wikselbeker. De winner kin ek fergees mei de ballonfeart mei en kriget der ek noch in flesse skûtsjewyn op ta!
  Dus de kommende dagen thús flink traine en sneon ús diske opsykje en meidwaan. Ek jo binne Ea in winner!

Win in ballonfeart

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich:
 • De sigaar
  Informatie
  03 juli 2022

  De sigaar

  Yn fjoer en flam fanwege in feestsigaar Twa jier sûnder doarpsfeest, sûnder tinte, sûnder folkssjong... Fierder lêze »