skutsjekrante

Yn ‘e Ea-skûtsjekrante dy’t yn des. ll. by alle hûshâldingen yn ús doarp en guon doarpen yn ‘e omkriten yn ‘e bus foel, stie in artikel oer in kontakt mei de IFKS-foarsitter Sicko Heldoorn. Op ‘e ein fan dat artikel stie dat it folsleine fraachpetear op ‘e doarpssite komme soe.
By dizze!

Delhelje it fraachpetear mei IFKS foarsitter Sicko Heldoorn

Wijbe Postma (red.lid Ea-skûtsjekrante)

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: