Ek dit jier organisearret de Stifting It Eastermarder Skûtsje yn gearwurking mei eigenaren en bemanning wer in jûn foar ús donateurs. Dy jûn wurdt hâlden op:

Freed 1 febrewaris 2019

Om 20.00 o. yn ‘Herbergh De Parel’

De opset fan ‘e jûn sil net folle ferskille fan eardere goedbesochte en slagge byienkomsten: in iepeningwurdsje fan ‘e foarsitter, de skipper dy’t werom- en foarútsjocht, in ferlotting en fansels in gastsprekker.

Dy gastsprekker is dit kear in man dy’t ferline jier op ‘e Tsjûkemar op in ûnferwachte wize mei ‘it doarp Eastermar’ te meitsjen krige. It is de ‘umpire’ dy’t skipper Geale Tadema op reglemintêre wize út it wetter fiske: Jos Spijkerman. Oft hy op dat aparte treffen mei ús doarpsskûtsje dy jûn noch weromkomt? Jo witte as je komme… Dussss…

IMG 20160911 141009

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: