×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 426 niet laden

Yn april 2007 waard by notaris Eabe Veerman yn Bûtenpost troch fiif Eastermarders de hantekening set ûnder de oprjochtingsakte fan ‘e Stifting It Eastermarder Skûtsje, koartwei SIES.

Dizze stifting bestiet kommende moanne dus 10 jier: in jubileum!
Dat kin foar ús doarp net stiltsjeswei foarbygean, dêrom in feestje.

Wy wolle dat fiere op freed 7 april. Yn ‘e neimiddei is earst in byienkomst foar direkt belutsenen en sponsors yn ‘Meerzigt’.
Yn ‘Herberch De Parel’ begjint de jûns om 19.30 oere in spesjale donateursjûn mei as gastsprekker skûtsjesjoernalist/-histoarikus Klaas Jansma.

Dêrnei, dat sil om ûngefear 21.30 oere wêze, slút it muzikale duo Pieter & Michiel de jûn ôf mei in optreden. Dit lêste ûnderdiel is tagonklik foar álle Eastermarders, want wy wolle, út erkentlikheid foar de stipe en it meilibjen mei it skûtsjewjerfarren fanút de doarpsmienskip, ús 10-jierrich bestean mei it hiele doarp fiere.
Oant sjen op freedtejûn 7 april yn ‘De Parel’.

Ut namme fan ‘e SIES,
Wijbe Postma (foarsitter)

logo skutsje

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen