De 'Stifting Skûtsjesilen yn ‘e Wâlden’ maakte eind vorig jaar bekend dat de data van de zeilwedstrijden op de Burgumer Mar dit jaar niet in juni maar op 12 en 13 september a.s. zijn vastgelegd. In datzelfde weekend wordt al jarenlang het 'Eastermarder Paardenspektakel' gehouden. Voor dit besluit genomen werd is er tussen leden van beide organisaties contact geweest en leek het dat de beide evenementen geen nadelige invloed op elkaar zouden hebben. Het lijkt er op dat dit door de betrokkenen bij het Paardenspektakel tóch wat anders wordt ervaren. 

Daar komt bij dat het voor een aantal dorpsgenoten niet duidelijk is dat de 'Stifting Skûtsjesilen yn ‘e Wâlden’ een heel andere organisatie is dan de ‘Stifting It Eastermarder Skûtsje’ (SIES).

De schipper van ‘it doarp Eastermar’ heeft zich met skûtsje en bemanning natuurlijk als deelnemer aan de zeilwedstrijden in september aangemeld. Maar de organisatie van dit watersportevenement ligt bij de 'St. Skûtsjesilen yn ‘e Wâlden’.

Voor de bestuursleden en andere betrokkenen bij de SIES is het dan ook lastig om op vragen en opmerkingen over de zeilwedstrijden op 12 en 13 september in te gaan. Daarvoor moet men bij de 'Stifting ‘Skûtsjesilen yn ‘e Wâlden’ zijn. De contactpersoon hiervan is stichtingsvoorzitter Jelmer Bloembergen. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 06 30206428.

Maar… het streven om de ‘skûtsjesilerij’ in onze regio te stimuleren blijft, voor zowel de 'Stifting Skûtsjesilen yn ‘e Wâlden’ als de SIES een belangrijk aandachtspunt.

Wijbe Postma, namens de 'Stifting It Eastermarder Skûtsje'

hynder en skutsje

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen