Easterbarren-beeldmerkFoar it earst yn de 12-jierrige skiednis fan it Easterbarren moast der in gedielte fan it strjitfestival ôflaske wurde. Dêrom ha we noch in neisit organisearre en wol op 29 septimber o.s. fan 20.00 oant 22.30 oere. Lechery sil dan yn in trailer op it Breed noch in optreden fersoargje. De ôfsluting fan Easterbarren 2012 folget dus 5 wike letter as it eigentlike festival. Elkenien is fan herte wolkom. Alles is fergees, útsein it drinken.

St. Easterbarren

 

Lechery

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: