Kommende saterdei is it wer feest: It Easterbarren.
De iepening is middeis om 15.00 oere mar fan moarns 8 oere ôf binne de kommisje en de bouploech dwaande om alles op te bouwen. Oan wa't yn it festivalgebiet wennet soene we freegje wolle om der foar te soargjen dat de auto's dan al net mear oan de dyk stean. Dat skeelt ús in protte wurk.
Yn 't foar ús dank.

St. Easterbarren

barren12-1

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: