Wat wie it op 29 augustus yn alle opsichten wer in feest! Skitterjend waar en in protte wille en fertier by ús tredde lustrum. Njonken it fertroude, ek in protte nije dingen: in nij boekje yn kleur, nije moaie strakke wite poadiumtintsjes en in moai nij Breed. En Boubedriuw Swart hat oanjûn it haadsponsorskip wer foar 2 jier ferlingje te wollen.

De organisaasje wol elkenien bedanke foar syn/har meiwurking.

Wy ha enoarm genoaten fan de dei.
Graach oant it oare jier.

St. Easterbarren
Jannes, Catrinus, Anne, Hetty, Yolanda en Nynke

logo easterbarren 2015

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: