Week van Gebed, 15 – 20 januari
Thema: Verzoening.
Jouw hand, mijn glimlach.

Ieder jaar wordt in januari in ons land en in veel landen om ons heen de zogenaamde Week van gebed georganiseerd. De kerk van ons dorp doet ook mee. Dit jaar staan de vieringen in het teken van verzoening en blikken we terug op 500 jaar Reformatie. Ieder jaar draagt een ander land het onderwerp aan en dit jaar hebben de kerken in Duitsland het thema gekozen en de bijdrage geleverd.

De slogan “Jouw hand, mijn glimlach” brengt verzoening dichterbij. Zo heb je fysiek contact en maak je het weer goed.

Zondag 15 januari: 
9.30: Openingsviering in de morgendienst. Onze voorganger is ds. Kraan van Burgum.
Maandag 16 januari     19-19.30 uur     gebedsgroep van de school
Dinsdag 17 januari       19-19.30 uur     medewerkers van ons jeugdwerk
Woensdag 18 januari   19-19.30 uur     pastorale raad
Donderdag 19 januari  19-19.30 uur     NBG
Vrijdag 20 januari         19-19.30 uur     gebedsgroep van de kerk

De vieringen worden gehouden in de kerkzaal van de Hege Stins.

“Wat ons drijft is de liefde van Christus......... Het is God, die door Christus de wereld met  zich heeft verzoend”.
2 Korinthiërs 5: 14 en 19.

Wees welkom.

 

pray 537646 640

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: