Flyer uitnodiging kerstnachtdienst 2019 DEFINITIEF
Meer info op de website van PG Eastermar.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: