Hoewel de restauratie van het totale project nog niet voltooid is, maakt ‘ús doarpstsjerke’ op It Heechsân op tweede paasdag van 11.00 – 17.00 uur deel uit van een heel bijzondere meubelroute.

Zoals iedereen in de diverse media heeft kunnen lezen, wil de Algemene Kerkenraad van de PKN in Leeuwarden om redenen van krimp en bezuiniging vier van zijn zeven kerken afstoten. Een besluit waar veel Leeuwarder kerkleden het emotioneel heel moeilijk mee hebben en waar massaal tegen gedemonstreerd wordt. Maar die kerkgebouwenkwestie is volgens ds. P. Verhoeff, de voorzitter van de Landelijke Generale Synode, ‘niet iets om trots op te zijn.’  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/pkn_preses_ruzie_over_kerken_leeuwarden_geen_reclame_1_679931

Intussen gaat de ontruiming van de te sluiten kerken in Leeuwarden door. Omdat fusieprocessen veel geld kosten en verkoop van het interieur van de af te stoten kerken heel gevoelig ligt, is er op tweede paasdag in samenwerking met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, een alternatieve meubelroute uitgezet langs monumentale kerkgebouwen in de gehele provincie. Op de diverse locaties zijn delen van het te verkopen kerkmeubilair te bezichtingen en te koop. Onze kerk op It Heechsân is ook in de meubelroute opgenomen.
De commissie ‘Yn aksje foar de doarpstsjerke’ ontvangt voor elke betaalde Euro € 0,30 in de pot voor de inrichting van de eigen kerk!
   
Ds. Roest, voorganger van voorheen de Leeuwarder Adelaarkerk over deze provinciale verkoop: “Onder druk van dit hele proces ontstaan nieuwe initiatieven. Ideeën waar je anders niet opgekomen zou zijn. Mooi om te ervaren.”
Bijzonder is dat er ook parafernalia van de al jaren geleden opgeheven Huizumer Rooms-Katholieke Johannes de Doperparochie worden aangeboden.

Wie dus altijd al een biecht- of preekstoel wilde hebben, kan op 2e paasdag op It Heechsân terecht. Maar ook gadgets als collecteschalen en –zakken, een weinig gebruikte ringleiding en een aantal zo goed als nieuwe kerktelefoons worden tegen aantrekkelijke prijzen verkocht; kleine en grote kerkbanken, geborduurde knielkussens met het alfa/omega-logo, 7 dozen selecte avondmaalswijn in originele verpakking, kokoslopers, 17 rijkbewerkte stoven, kortom allerhande bijzondere stukken worden ter verkoop aangeboden.

Wees erbij en sla uw slag!
Uiteindelijk immers ook ten bate van ‘ús eigen doarpstsjerke’!

Meer informatie en routebeschrijving:
www.aldefrysketsjerken.nl 

kerkheechsan2

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: