Op 13 december zingt het koor Ta Gods Eare om 9.30 uur in de Hege Stins het kerstoratorium "Als appelbloesem in de winter". Dit is een kerst-oratorium met teksten van Marijke de Bruijne voor de gemeente, de cantorij, de voorganger en een lector. Het kerstevangelie, liederen en poëzie vormen een prachtig geheel.

De titel is ontleend aan een middeleeuws gebruik om op 6 december een tak van de appelboom in huis te zetten, zodat die met kerst zou bloeien. De appelboom en appels waren een symbool van eeuwig leven, van vernieuwing en verjonging en bloesem in de ‘dode’ tijd van het jaar laat dus wel heel duidelijk zien wat geboorte en vernieuwing, hoop en belofte inhouden. Ds. Wim Stougie zal voorgaan en in het oratorium de Bijbelgedeeltes lezen. Het koor "Ta Gods Eare" zingt, begeleid door Corry Bakker (piano). Joop Lameris begeleidt de gemeentezang op orgel, daarnaast werken nog twee dwarsfluitspelers mee aan de dienst. En er is een groot aandeel aan liederen voor de gemeente. In de dienst zingen we ook een aantal bekende adventsliederen. De liederen van het oratorium zijn niet moeilijk, maar het zijn niet de bekende kerstliederen die iedereen al jaren zingt. Toch denken we dat de melodieën zo mooi in het gehoor liggen dat het aan het einde van de dienst net is alsof u ze al jaren kent.

En het leek Ta Gods Eare een aardig idee om op zaterdag 12 december om 19.30 uur een sing-inn te houden, waarbij iedereen die dat wil welkom is om de gemeenteliederen alvast te zingen. Uiteraard gaan wij ook ons best doen om wat takken van de appelboom deze dienst te laten bloeien. Wees dus van harte welkom.

ta gods eare

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: