Beste dorpsgenoten,

Het is ons dorp niet voorbijgegaan dat de Protestantse Gemeente Eastermar, na de fusie van de beide kerken, ook een keus heeft gemaakt voor 1 kerkgebouw. Dat is geen gemakkelijke keus geweest, maar de beslissing is wel genomen. Er is ondertussen veel gebeurd om 'It Heechsân' klaar te maken voor gebruik: veel mensen hebben meegeholpen bij het bouwen en verbouwen, anderen hebben via de filmpjes van Bouwe de Jong daarvan kennisgenomen. Nu het punt dichterbij komt dat 'It Heechsân' in gebruik genomen gaat worden, komt ook het moment dat er beslissingen over 'De Buorren' genomen moeten worden.

Het is bekend dat 'De Buorren' te koop is. In eerste instantie is de mogelijkheid tot overname van 'De Buorren' aan gemeenteleden geboden en daarna is aan het hele dorp bekendgemaakt dat 'De Buorren' van de Protestantse Gemeente overgenomen kan worden. Uitgangspunt daarbij is hoe 't Hoekje voor het dorp behouden kan blijven.
Vanuit het dorp en Dorpsbelang is er daarop een groep samengesteld. Die groep heeft zich ook bij het College van Kerkrentmeesters gemeld. Met deze groep worden oriënterende gesprekken gevoerd om af te tasten of er mogelijkheden tot overdracht zijn. Nadat het gebouw op It Heechsân in gebruik genomen is, zal 'De Buorren' in principe leeg staan.
Bij leegstand van het gebouw zijn we ook genoodzaakt het gebouw te sluiten. Het is slechts mogelijk het gebouw tijdelijk extra open te houden als duidelijk is wie 'De Buorren' overneemt en per wanneer. Er zal een getekende voorlopige koopovereenkomst zonder ontbindende voorwaarden aan ten grondslag moeten liggen.

Zoals eerder gemeld worden oriënterende gesprekken met de aangegeven groep gevoerd. Daarnaast is het nog steeds mogelijk dat zich potentiële kopers melden en dat voorlopige plannen bijgesteld gaan worden. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaat per 1 juli dit jaar 'De Buorren' op slot en bent u vanaf dat moment van harte welkom op locatie 'It Heechsân' van de Protestantse Gemeente. Uiteraard begrijpen we dat dit besluit grote impact op het dorp zal hebben. Dat is ook de reden waarom we hebben gemeend op tijd aan te geven dat deze sluiting gepland staat. We hopen op uw begrip voor het besluit. Heeft u echter vragen of opmerkingen, dan kunt u zich daarvoor wenden tot de heer W.de Vries, voorzitter kerkenraad, tel. 364161. Hij is graag bereid het besluit toe te lichten.

Namens de kerkenraad Protestantse Gemeente Eastermar,

Scribaat PGEastermar

J. v. Leeuwen

kerk de Buorren

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: