oliebollen

De oaljebolleferkeap fan de PKN-tsjerke yn Eastermar giet dit jier net troch fanwege Corona.
Op de lêste dei fan it jier koe men, al hast tradisjoneel, oaljebollen keapje yn De Hege Stins en wie der ek in gesellige sit mei kofje en oaljebollen.
Fanwege Corona giet it dit jier net troch. Wy hoopje jim takom jier wer te sjen yn oare omstannichheden.
Foar 2021 alfêst de bêste winsken en in segene nijjier.

De tsjerkerintmasters

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen