In de protestantse gemeente Eastermar laten we graag dorpsgenoten aan het woord over waar zij voor gaan. Daarom hebben we Sieta Tolsma gevraagd om ons een avond mee te nemen. Woensdag 17 februari is het zover en is zij bij ons met een avond 'Kun je gelukkig zijn leren?'

Iedereen wil graag gelukkig zijn. Toch ervaren we allemaal in meer of mindere mate verschillende gevoelens van geluk.

Hoe kan het dat de één zich, ondanks een redelijk ‘normaal’ leven, ongelukkig voelt en een ander, met veel tegenslagen in zijn leven, toch gelukkig is? En hoe zit dit bij u? Heeft u zelf invloed op hoe gelukkig u bent?

Sieta Tolsma, coach en counselor bij WIJS&moed, gaat met ons in gesprek over de vraag ‘kun je leren gelukkig te zijn'?  In een interactieve bijeenkomst gaan we gezamenlijk kijken naar wat ons gelukkig maakt en onderzoeken we of we hierop invloed kunnen uitoefenen.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Hege Stins. De toegang is gratis, koffie of thee is voor eigen rekening.
geluk2


Hartelijke groet,

Wim Stougie

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: