oliebollen

De oaljebolleferkeap fan de PKN-tsjerke yn Eastermar giet dit jier net troch fanwege Corona.
Op de lêste dei fan it jier koe men, al hast tradisjoneel, oaljebollen keapje yn De Hege Stins en wie der ek in gesellige sit mei kofje en oaljebollen.
Fanwege Corona giet it dit jier net troch. Wy hoopje jim takom jier wer te sjen yn oare omstannichheden.
Foar 2021 alfêst de bêste winsken en in segene nijjier.

De tsjerkerintmasters

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: