Het is mooi om de geboorte van de Here Jezus met elkaar te vieren. Daarom wordt er op 16 december a.s. vanaf 16.30 uur een kerstviering met broodmaaltijd voor ouderen georganiseerd in 'De Hege Stins'.

We beginnen de middag met de viering en sluiten af met een broodmaaltijd. De tafels zijn feestelijk gedekt en we zorgen ervoor dat er voor iedereen wat lekkers is. Aan de hand van een liturgie bepalen we onze gedachten bij de viering. We zingen met elkaar, luisteren naar gedichten en muziek en ook een verhaal ontbreekt niet. Daarnaast is er volop gelegenheid voor een praatje. 

U bent van harte uitgenodigd om aan deze middag deel te nemen. 
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we kunnen verwelkomen, vragen wij u om een opgavestrookje in de doos bij de uitgang van de kerk te doen of in te leveren bij Jantsje Buruma of Janke Hamstra. (Klik op de afbeelding voor de opgavestrook.)
broodmaaltijd
Graag ook doorgeven als u een dieet heeft of opgehaald wilt worden. 
Voor telefonische opgave (vóór woensdag 9 december a.s.) of eventuele vragen, bel:
Jantsje Buruma : 0512 – 472132 / 06­52033855
Janke Hamstra :  0512 – 471824

Hartelijke groet, 
Jantsje Buruma
Janke Hamstra

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: