Expositie kinderbijbelverzameling van Halbe en Joke Westerhof. Kinderbijbels vanaf 1735 tot heden. Tot 1 december 2015. Openingstijden van 4juli t/m 12 september op zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur i.v.m. Tsjerkepaad 2015. Of aanvraag, zie: http://www.pgeastermar.nl/actueel/nieuws/587-expositie-kinderbijbelmuseum

De kinderbijbelverzameling van Halbe en Joke Westerhof uit Burgum is een min of meer uit de hand gelopen hobby. Ooit ingericht als museum, maar dat vergde teveel inzet van het echtpaar. Het is begonnen toen Joke jeugdleider was van het kerkelijk jeugdwerk in Eastermar waar ze toen woonden. Aan de hand van de verhalen uit verschillende kinderbijbels kwam ze met de kinderen in gesprek. De eerste kinderbijbel schafte ze aan in 1988 voor75 cent. De totale verzameling bedraagt nu 514 titels. De oudste in de collectie is van 1735 geschreven door Johannes Hubner uit Duitsland en vertaald in het Nederlands. Eén van de jongste is geschreven door bisschop Tutu in 2012. Behalve kinderbijbels, bestaat de verzameling ook uit oude schoolplaten. Bijzonder is een serie van drie uit 1913.

kinderbijbel

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: