Wij, de World Servantsgroep, hebben er nu een half jaar opzitten en we hebben nog een half jaar te gaan. Het geldbedrag staat nu op een kleine € 11.000. Dit moeten we in het komende half jaar nog gaan verdubbelen. Hier hebben wij alle vertrouwen in.

Het eerste half jaar hebben er meerdere acties plaatsgevonden. Behalve de acties die al op deze site staan beschreven hebben wij nog meer acties georganiseerd of zijn georganiseerd voor ons. Hier even een paar acties in een notendop beschreven:

De oudijzeractie: Errit de Jong heeft een oudijzeractie voor World Servants opgezet. Samen met Benny Hoekstra, Jan van der Bij, Anne van der Heide en Johan van der Veen heeft de World Servantsgroep die dag oud ijzer opgehaald in en om Eastermar. Vele dorpsgenoten hadden wat voor ons liggen, geweldig! Deze actie heeft ons een kleine € 2000,- opgeleverd.

’t Kroegfeest: Yolanda Dijkstra van de World Servantsgroep heeft dit feest opgezet. Tijdens deze avond, waar een entree werd gevraagd van € 5,- speelden de bands Sije en Lechery. Ook was er in de pauzes een loterij waarbij prijzen te winnen waren van vele bedrijven uit Eastermar. Al met al was deze avond een groot succes door de gezelligheid en de opbrengst natuurlijk. € 750,- Heeft ons dit opgeleverd.

Ook zijn wij nog bezig met een talentenactie in de kerk. Vele kerkleden hebben tijdens een dienst € 5,- gekregen. Elk die € 5,- heeft gekregen hebben wij uitgedaagd om wat met dit bedrag te doen en het te verdubbelen of zelfs verviervoudigen of wat nog meer. De uitslag van deze actie volgt later op de site.

Binnenkort vindt er ook een spinning-/zumba-actie plaats, datum n.n.b. Ook hier krijgt U nog nader bericht van via de website.

Dan is er 11 februari weer een feest in de kroeg, georganiseerd door World Servants. Verdere vermeldingen over dit feest komen natuurlijk ook nog online te staan, vergeet dus niet de website in de gaten te houden.

Wij gaan het komende half jaar met veel plezier tegemoet en wij willen alvast alle Eastermarders e.a. bedanken die ons hebben geholpen of nog gaan helpen.

Wij hopen jullie allemaal te zien 15 januari bij de 'Eastermarder Music Night goes acoustic' die voor ons wordt georganiseerd en we hopen dat dit een groot succes wordt.

Groeten, World Servants Eastermar

world servants-eastermar
Bekijk ook eens onze eigen website!

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: