Gezamenlijke actie Dorcas en Ho! Net yn 'e Kliko in Eastermar

Zaterdag 9 april kon men weer kleding inbrengen voor de hulporganisatie 'Dorcas' bij Tine Hoekstra.
Het was weer een drukte van belang en de spontane hulp die was aangeboden door Bep van Veen
kwam dan ook uitstekend van pas.

DSC 2430 001 
(v.l.n.r. Bep van Veen, Anne Oosterdijk en Tine Hoekstra)

In totaal werden er 151 zakken met kleding, tassen, schoenen en dozen incontinentiemateriaal
ingeleverd door diverse inwoners van Eastermar.
Daarnaast werd er in de collectebus € 69.00 gedoneerd als bijdrage voor de transportkosten.

Deze actie werd van harte ondersteund door de campagne Ho! Net yn'e Kliko! die de komende
maanden haar aandacht gaat richten op de afvalstroom textiel. Anne Oosterdijk van het
campagneteam benadrukte nogmaals het belang van dergelijke initiatieven.
Niet alleen vanuit een sociaal belang maar vooral ook vanuit een duurzaam belang.

Iedere vuilniszak die werd binnengebracht komt in ieder geval niet in de grijze container terecht
en zo versterkten beide initiatieven elkaar. Diverse donateurs van Dorcas hebben zich zaterdag
ook aangesloten bij de campagne Ho! Net yn'e Kliko.

Bij deze bedanken we iedereen die aan deze gezamenlijke aktie een bijdrage heeft geleverd.
De volgende actie van Dorcas is op 8 november en zal worden gehouden samen met de voedselactie.

poster textiel 001

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: