Op 28 maart is de verblijfsruimte van TV Marslach geopend. Na een jaar flink werken is de uitbreiding van de verblijfsruimte klaar.
Het resultaat mag er zijn en we willen de mensen die daar aan hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken.
Het weer zat niet mee maar 10 minuten voor de opening kon de naam worden geplaatst zodat alles door kon gaan zoals gepland
Na een speech van Max kon de onthulling plaats vinden.
De bezoekers zijn enthousiast over de mooie ruimte waardoor je een goed zicht hebt op de banen en het tennis goed kunt volgen.
De overkapping is van grote waarde en wordt optimaal gebruikt.
Namens het bestuur wil ik een ieder bedanken voor de aanwezigheid bij de opening en we hopen dat we jullie vaak op de tennisbanen tegenkomen.

p3282591

p3282619

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: