De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische natuur- en landschapsvereniging met bijna 800 leden waarvan een groot deel agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoert. De vereniging is actief in vijf gemeenten in Noordoost-Fryslân en zet zich o.a. in voor collectief weidevogelbeheer en landschapsbeheer.
 
In het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer vindt monitoring plaats van beheerde en onbeheerde landschapselementen. Monitoring van soorten is van belang om inzicht te verkrijgen of de huidige werkwijze van beheer bijdraagt aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied. De komende periode vinden in het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden twee soorten monitoring plaats: broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek naar de Gekraagde Roodstaart. De monitoring wordt uitgevoerd door medewerkers van onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga. De onderzoekers tellen de broedvogels in 70 singels en wallen verspreid door het gebied gedurende 5 ronden in de periode april-juni. Daarnaast worden in het dykswâlegebied bij Eastermar en het elzensingelgebied tussen Surhuzum, Stynsgea en Surhústerfean wekelijks nestkasten voor de Gekraagde Roodstaart gecontroleerd.

011 EV Foto Gekraagde Roodstaart Benny Klazenga

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: