Maandag 11 december weer lekker eten met elkaar in de kantine: Sosjaal Miel!!

Opgave via Lokaal Loket: tel. 06-156 263 99 of mail naar loketeastermar@gmail.com.

Sosjaal miel dec 17