Op 2 februari gaat in Eastermar het Lokaal Loket van start. Dit 'loket' is een dienst waarbij dorpsbewoners hulp bieden aan dorpsbewoners die een hulpvraag hebben. Elke Eastermarder kan hier terecht.

Bijvoorbeeld: iemand moet voor onderzoek naar het ziekenhuis, maar heeft zelf geen vervoer. De persoon belt het Lokaal Loket en vraagt iemand die hem of haar naar het ziekenhuis wil brengen. Of iemand heeft een klusje in huis: er moet een lamp worden opgehangen, maar de persoon kan dit zelf niet. Het Lokaal Loket zorgt voor iemand die de verlichting kan aanbrengen.

Laagdrempelige hulp
Tot nu toe hebben zich bij het Loket 42 vrijwilligers aangemeld die iets voor een ander zouden willen betekenen. Iedere week heeft een andere vrijwilliger telefoondienst en noteert de binnenkomende hulpvragen. Vervolgens wordt die hulpvraag uitgezet bij de vrijwilligers.

Het Loket is iedere werkdag van 9-12 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 06-15626399. Maar ook via de mail: loketeastermar@gmail.com. De hulp die wordt geboden is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger maakt moeten door de vrager worden vergoed.

Burenhulp
“Het lijkt een beetje op de burenhulp van vroeger”, zo omschrijft coördinator Nico Hoekstra het Loket. Het idee is ontstaan vanuit de Dorpsvisie 2013. Vervolgens stuurde de loketwerkgroep een huis-aan-huis vragenlijst door het dorp om de wensen en behoeften te peilen. Die behoefte bleek er te zijn.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn er veel veranderingen in de zorg van kracht. De overheid trekt zich steeds verder terug en mensen zijn meer op elkaar aangewezen. Het Loket probeert inwoners van Eastermar op een laagdrempelige manier te ontlasten. Het project wordt aangestuurd door Dorpsbelang.

lokaal loket 1

Het bestuur van het Lokaal Loket Eastermar. Het Loket wordt aangestuurd door de Vereniging van Dorpsbelang. Namens die vereniging is Jan Wind aanwezig (uiterst rechts).

lokaal loket 2

 De eerste vrijwilliger die de telefoon gaat bemannen is Auk Timmerman. Zij ontvangt van Nico Hoekstra de telefoon en de bijbehorende papieren. Elke week is een andere vrijwilliger verantwoordelijk voor de telefoondienst.