ZORGEN, KLUSSEN EN INFORMATIE

In de week van 20 oktober ontvangen alle inwoners van Eastermar een envelop met de enquête voor Lokaal Loket.
Lokaal Loket probeert om onderlinge hulp te organiseren, juist in een tijd waarin de overheid dat steeds meer aan mensen zelf overlaat. De bedoeling is dat we in januari 2015 van start gaan met Lokaal Loket. Belangrijk is het dan wel om een inschatting te kunnen maken van wat er leeft in het dorp. Welke vragen zijn er, wie zou mee willen werken?

Daarom hebben we een enquête gemaakt, die die week in de bus valt bij alle Eastermarders. Uw antwoord mag in de sinterklaasbus bij een van de lokale winkeliers. Hoe dan ook ontvangen we uw reactie graag voor 1 november.

De werkgroep Lokaal Loket valt onder Dorpsbelang en bestaat uit: Aukje Timmerman, Wopke Wobbes, Wim Stougie, Tjitske Zeilstra, Nico en Tine Hoekstra en Wytske Zandstra.

 Lokaal Loket Eastermar