Soms kunnen we wel wat steun gebruiken, soms reiken we ook graag een hand aan elkaar.

En in beide gevallen ontvangen we daardoor iets.

Woorden van Wim Stougie bij de oprichting van Lokaal Loket Eastermar.

Wim had een droom: een gemeenschap in verbondenheid waarin iedereen een goede plek heeft en waarin omgekeken wordt naar elkaar.

Op de jaarvergadering van Dorpsbelang in 2013 werd het idee geopperd om verschillende werkgroepen samen te stellen ter “verbetering/versterking” van het dorp Eastermar en haar buurtschappen. Zo kwamen er werkgroepen voor duurzaamheid, ontmoeting en informatie, promotie én burenhulp. Wim wilde de laatst werkgroep wel opzetten en zag daarmee de kans (schoon) om zijn droom te verwezenlijken. De diaconie was al langer actief voor het hele dorp met steun waar dat nodig was en het opzetten van een burenhulpdienst lag in het verlengde daarvan. Samen gingen ze op zoek naar kerkelijke- en niet kerkelijke leden en vormden zo een stuurgroep. Deze groep, Lokaal Loket, zou voor en door het dorp moeten zijn, dus voor iedereen.

Dat het dorp achter dit idee stond, werd duidelijk uit het grote aantal dorpsbewoners dat zich opgaf als vrijwilliger om klussen te willen doen. Hartverwarmend! Dat gaf ook ruimte om nieuwe initiatieven op te zetten, altijd weer gericht op verbinding en zorg voor elkaar. Zo ontstonden het Sosjaal Miel, thema-avonden, de dorpsbibliotheek, twee keer per jaar de kledingkraam van Westerhof, de pannenkoekendag, deelname aan de Langste Tafel van Kearn in Eastermar en alle kleine dingen die wel gebeuren, maar geen naam hebben.

Wim zag met vreugde dat zijn droom uit begon te komen. Het is aan ons als stuurgroep en dorpsbewoners om deze droom helemaal uit te laten komen.

Met dankbaarheid denken wij terug aan zijn steun en inbreng en zullen dat missen in de toekomst. Maar als we de spreuk in gedachten houden die hij uitsprak bij de oprichting van Lokaal Loket dan vinden we genoeg om onze handen te laten doen en verder te bouwen aan een gemeenschap in verbondenheid.

Stuurgroep Lokaal Loket, april 2020
(Aukje Kloppenburg, Bareld Kuilman, Gera Loonstra, Wopke Wobbes, Tjitske Wijnsma, Wytske Zandstra, Tjitske Zeilstra)

lokaalloket