Computercursussen in Eastermar:
Wilt u het omgaan met de computer, laptop, tablet of smartphone beter onder de knie krijgen? Of een DigiD cursus volgen om digitaal contact te kunnen hebben met alle overheidsinstellingen? Dat kan komend voorjaar, bij voldoende deelname, in Eastermar worden georganiseerd.
SeniorWeb Burgum en de bibliotheek zijn bereid deze cursussen in Eastermar te geven.
Maandag 28 januari 2019 is er een informatieochtend in de kantine van de Burgerkamp, waar toegelicht zal worden wat de cursussen inhouden en wat de kosten zijn.
U kunt zich dan ook inschrijven.
In februari 2019 zullen de cursussen van start gaan, mits er genoeg deelnemers zijn. Doarpsbelang Eastermar en Lokaal Loket roepen u op om deze kans niet aan u voorbij te laten gaan. Kom in ieder geval naar de informatieochtend. Het verplicht u tot niets.
computercursus

Data activiteiten van Lokaal Loket:
2018:
10 december Sosjaal Miel
2019:
14 januari Sosjaal Miel
28 januari Ynrinmoarn met informatie over cursus van Seniorweb en Digi-D
11 februari Sosjaal Miel
25 februari Ynrinmoarn 
11 maart Sosjaal Miel