Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus gaat de beoogde Pannenkoekendag NIET door.

pannekoekendag

Koopmans-Meelfabrieken heeft vrijdag 20 maart a.s. tot Nationale Pannenkoekendag uitgeroepen en dat feest wil Lokaal Loket niet aan Eastermar voorbij laten gaan.
Wij nodigen jong en oud uit om op vrijdag 20 maart pannenkoeken te komen eten in de Nije Hoarnst van 17.00 - 18.00 uur of van 18.00 - 19.00 uur.
Om te weten hoeveel pannenkoeken er gebakken moeten worden, kunt u zich aanmelden bij Tjitske Zeilstra op 06 101 48755 of op zeils55@outlook.com of bij Alles ûnder ien dak. Naast bezoekers kunnen ook bakkers zich hier aanmelden.
Opgave is mogelijk tot 19 maart en graag aangeven met hoeveel personen u komt en op welk tijdstip.

Deelname is gratis (drinken kost € 0,50); wel is er gelegenheid een vrije bijdrage te geven voor de aanschaf van een duofiets, die Lokaal Loket (o.a. via sponsoring) probeert te bekostigen.
Deze duofiets zal worden gebruikt voor Eastermarders die niet meer zelf een eindje kunnen fietsen, maar dat wel graag met een vrijwilliger/familielid of kennis zouden willen doen.