Woensdagmorgen is in alle vroegte een schaatsbaan geveegd op de Leien, nadat gisteravond het bericht kwam van de ijskeurmeester van Rottevalle, E. Wouda, dat er op sommige stukken van de Leien wel 10 tot 12 cm ijs ligt.
De sneeuw die op de Leien ligt is op dit moment slechts 1,5 cm en vanmorgen is er dus een schaatsbaan geveegd aan de oostelijke kant van de Leien met als startpunt het Paviljoen de Leyen bij Rottevalle.

max op de Leien

Het is beslist af te raden om de vaargeul die loopt van de Lits naar Opeinde over te steken, ook al omdat het ijs aan de kant van de Tike puur slecht is.
De ijskeurmeesters van Rottevalle en Eastermar (S. Tadema) zie de foto, waren woensdagmorgen het roerend met elkaar eens dat er een baan geveegd kon worden. H. van der Veen heeft met de veegmachine " Max" van Eastermar vervolgens, op aangeven van beide ijskeurmeesters, een baan geveegd.

Hoelang de geveegde baan op de Leien bruikbaar blijft is even afwachten en goed luisteren naar de weerberichten. Het kan misschien tijdens of na het weekend nog wel even blijven vriezen en dan kan de veegmachine nog wel een keer ingezet worden om opnieuw een baan te vegen op de Leien.

Zoals altijd moet iedereen op eigen verantwoording en risico het ijs op gaan, want het is nooit elke dag gelijk en de ijscondities kunnen snel veranderen precies zoals het weer.

vegen op de Leien

ijsmeesters
(foto's Pieter Loos)

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: