Op 30 december 2008, dinsdagmorgen 09.00 uur, stonden de ijsmeesters van de Iisferiening Eastermar op de ijsbaan op de Komerk om de dikte van het ijs te meten.
Met speciale apparatuur (zie foto) werd een gemiddelde dikte van 7 cm op de ijsbaan gemeten. Kort daarna werd definitief het besluit genomen 'de Iisbaan giet los!'
Veel schaatsplezier op onze ijsbaan in Eastermar.

Het bestuur van de Iisferiening Eastermar

ijs_eind_december_2008_008

Oar doarps- en ferieningsnijs: