fFoto's gemaakt door Albert Bakker

Foto's gemaakt door Saskia van den Berg

Op maandag werd ons gemeld dat er door enkele "durfals" al op de Leien werd geschaatst, terwijl twee dagen er voor de helft van de Leien nog open lag.
Wel had het sinds het weekend elke nacht en ook overdag flink gevroren en daarom werd door het bestuur van de Iisferiening Eastermar snel contact gezocht met de Leientoertochtcommissie van Rottevalle.
Vanaf dat moment ging het allemaal razend snel.
De ijskeurmeesters van de IJswegencentrale hadden al her en der op de Leien een dikte gemeten van 10 tot 12 cm.
De afspraak werd gemaakt dat op dinsdagmorgen 11.30 uur de besturen van Rottevalle en Eastermar definitief zouden beslissen of de schaatstoertocht georganiseerd kon worden.
Vooraf hadden de ijskeurmeesters van de ijswegencentrale de taak om een schaatstraject op de Leien uit te zetten en aldaar de ijsdikte te bepalen.
Conclusie: Voldoende ijsdikte was op de Leien. Met nog een stevige vriesnacht te gaan, werd het besluit genomen dat de tocht de volgende dag zou worden gehouden.
De beide besturen hadden al veel voorbereidend werk gedaan door zo'n dertig vrijwilligers te vragen om te helpen. Het draaiboek werd gevolgd, zoals dat ook al in februari 2010 werd gebruikt.
Even voor 12 uur werd op dinsdag het besluit genomen: "it giet oan" op woensdag 22 december.
Een ijskeurmeester ging mee met onze veegmachine "MAX" van Eastermar om een baan aan te wijzen waarlangs geveegd moest worden.
Vanaf dat moment moest er natuurlijk van alles geregeld worden en kreeg de organisatie de goedkeuring van beide gemeenten om de tocht te organiseren.
Omrop Fryslân werd om 12.30 uur gebeld dat wij de vogende dag de Leien schaatstoertocht zouden houden.
Studio Staalkaart uit Eastermar had 's-morgens al een concept-persbericht opgesteld en na goedkeuring werd het uitgestuurd.
Uiteraard stond het ook al snel op de Eastermarder website en werden informatie-flyers in de winkels van Eastermar opgehangen.
Diezelfde dinsdagmiddag stond het prachtig op de voorpagina van de Leeuwarder Courant en op www.KNSB.nl/schaatstochten, ook de lokale Fryske TV-stations hadden het nieuws snel opgenomen.
Medailles werden besteld en zouden de volgende dag om 13.00 uur afgeleverd worden.
Afspraken gemaakt met de vrijwilligers voor in de stempelhokjes, verkeersregelaars, kascommissie voor de stempelkaart verkoop, EHBO-ers aangesteld.
Koek en Zopie tent, ook aan de kant van Eastermar, werd opgesteld en ingericht door Molle Heidbuurt.
En na een dolle dinsdag dachten wij klaar te zijn voor de woensdag 22 december.
De toertochtrijders konden starten tussen 11 en 14.00 uur voor de afstanden 20, 40 en 60 kilometer en de baan lag er keurig in.
Woensdagmorgen lees ik om 7 uur in mijn landelijke ochtendkrant op pagina 3 dat deze dag twee schaatstoertochten in Friesland worden gehouden, dus ook op onze Leien.
Zowel in Rottevalle als in Eastermar dachten wij dat iedereen zo ongeveer om 9.30 tot 10 uur op zijn plek klaar zou moeten staan gezien de starttijden.
Om 9.15 uur wordt gemeld dat er al 10 schaatsers klaar staan om te beginnen aan hun rondjes, maar er zijn nog geen stempelkaarten.
Alles moet opeens een uur naar voren opschuiven, dus bellen en regelen.
Aan de kant van Eastermar komen de eerste schaatsers al op het stempelhokje af dat nog niet bemand is.
Als gevraagd wordt waar die snelle schaatsers vandaan komen blijken zij uit Medemblik te komen.
Zij moeten eerst nog maar rondje schaatsen zonder stempel, dat komt later wel in orde.
Dan als de wiedeweerga naar het Paviljoen de Lyen om te controleren hoe het gaat.
Vanuit Rottevalle komt er al een gigantisch lange rij auto's het smalle weggetje op rijden.
Om 10 uur zijn alle gewone parkeerplaatsen reeds bezet en moeten de parkeerwachters de auto's verwijzen naar de grote bevroren weiden.
Het zijn goed regelaars, het gaat ze goed af. Het wordt steeds maar drukker.
Zelfs na 14.00 uur blijven mensen zich inschrijven terwijl de eerste toerrijders al om 12.00 uur hun 60 km hadden gereden en een medaille in ontvangst konden nemen.
Schaatsliefhebbers kwamen zelfs uit Den Helder en Den haag naar de Leien om te schaatsen.
Ook waren er A-marathonrijders, helemaal geen geen interesse hebbend in een stempel voor een medaille. Zij waren op de Leien om te trainen, keihard in een treintje achter elkaar.
Wij denken dat er ruim 1900 tot 2000 schaatsers hebben deelgenomen aan de Leien schaatstoertocht. In de drukte hebben wij niet meer goed kunnen bijhouden hoeveel deelnemers er precies waren.
Er waren 1300 medailles om aan de deelnemers uit te delen, inmiddels zijn er nieuwe medailles nabesteld. Enkele honderden moeten nog even wachten op hun medaille.
Die worden binnenkort per post toegestuurd.

Pieter Loos
VZ Iisferiening Eastermar

stempelpost

{jcomments on}

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: