Alle leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd voor

de Algemene Leden-Vergadering (ALV) van IIsferiening Eastermar.
Deze wordt gehouden op vrijdag 12 januari 2018 om 20.00 uur in Hotel Meerzigt

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen A.L.V. 2016/2017
 3. Jaarverslag winter 2016/2017
 4. Financieel jaarverslag 2016/2017
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend zijn dhr. H. Andringa en D. Hogendorp
  Het bestuur stelt ter benoeming voor dhr. R. Veenstra en
  Mevrouw B. Brouwer.
  Tegenkandidaten kunnen per mail worden ingediend tot woensdag 10 januari 2018 bij het secretariaat dep524@telfort.nl
 8. Activiteiten winter 2017/2018
 9. Rondvraag en sluiting

komerk ijs

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: