huiszwaluw

Langer dan een jaar is er gewerkt aan het realiseren van het idee om Eastermar een zwaluwvriendelijk dorp te maken. Dat idee is geboren omdat alle zwaluwen, te weten Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw en Huiszwaluw het al jaren moeilijk hebben. Hun aantallen kunnen zich in het dorpsgebied moeilijk handhaven. Daarom heeft de wacht de afgelopen jaren al diverse verbeteringen van de nestplaatsen in en rond het dorp aangebracht en de streekgenoten verteld over het nut van zwaluwen. Zo zijn er speciale pannen voor Gierzwaluwen en nestplekken voor Boerenzwaluwen geplaatst. Op drie plaatsen zijn zwaluwzitdraden aangebracht.
In 2010 verdwenen de Huiszwaluwen uit het dorp nadat hun nestenaantal al jaren afnam. Gelukkig vestigden ze zich er weer in 2012. En dat willen we graag zo houden.

Dank zij de enthousiaste medewerking van de leden, dorpsgenoten en sponsoren kon de wacht het project Zwaluwtil, nestplaats voor Huiszwaluwen, onlangs afronden. Bij de ingang van de jachthaven ter hoogte van 'het anker' werd de zwaluwtil geplaatst.

Graag nodigt het bestuur van de wacht u uit om de feestelijke opening mee te vieren. Dat gebeurt op zaterdag 23 maart a.s. door Mevr. L. Jacobi, Tweede Kamerlid, uit Wergea. Mevr. Jacobi heeft o.a. Natuur in haar portefeuille en steunt in woord en daad, vooral ook, natuurprojecten in Fryslân.
U bent van harte welkom om 10.30 u. bij de ingang van de jachthaven.
Daar sluiten we het project af door de til samen te openen.

Graag tot ziens,

logo

Het bestuur van de wacht

P/a. secr. A. Oosterdijk,
Grienedyk 1,
9261 XM Eastermar.
Tel.: 0512 - 472236

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: