Uitnodiging

Enthousiaste vogelaars weten het wel. Via de prachtige wandel- en fietsroutes rond de beide meren de Leien en de Burgumer Mar zijn vanaf de uitzichtpunten bij Eastermar, in het bijzonder in de oever van de Leien, (grote en) bijzondere vogels te zien.
Deze vogels zitten daar vaak op oude dode bomen die in de oever staan. Op den duur gaan deze dood en verdwijnen deze rustplaatsen. Dat betekent ook dat het vrijwel onmogelijk wordt deze bijzondere vogels, Arenden in dit geval, nog te kunnen zien. Al heel wat jaren bezocht de Visarend in het voorjaar en de herfst beide meren. Tegenwoordig is ook de nog veel grotere Zeearend waar te nemen. Om er blijvend van te kunnen genieten en om verstoring te voorkomen, weliswaar op afstand, heeft de Vogelwacht met toestemming van Staatsbosbeheer nieuwe 'rustbomen' in de oever van de Leien opgericht. Eentje dichtbij het uitzichtpunt aan de Mâlewei en eentje wat verder weg. De laatste is vooral de rustplek van de Zeearend. Dit initiatief blijkt uniek te zijn in Nederland.

Op vrijdagmiddag 22 april a.s. worden deze 'rustbomen voor de Arenden' officieel ingewijd. Dat gebeurt door middel van een zgn. wildernistocht door het moeras van de oever van de Leien en het onthullen van een informatiebordje op het uitzichtpunt bij de Mâlewei.
Wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel en haar medewerkers zijn onze speciale gasten.
Wij nodigen ook u van harte uit om bij deze gebeurtenis aanwezig te zijn. De start van de excursie is om 15.00 uur vanaf het parkeerterreintje bij de boerderij van de familie De Jong aan de Heidbuurtweg (kruising Mâlewei). De excursie duurt ruim een uur. Na de excursie wordt het informatiebordje onthuld door de wethouder en is er tijd voor gesprekken en het gezamenlijk nuttigen van een drankje met versnapering. Om ca 16.30 uur einde veldbezoek aan de Leien.
Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Het bestuur van de V&NW Eastermar

Eventuele inlichtingen bij de secr. Oosterdijk, tel. 472236 òf
voorz. Timmerman tel. 472015

zeearend

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: