Mooi voor het broedseizoen van de Huiszwaluwen kon op zaterdagochtend 23 maart j.l. het project Zwaluwtil van de Vogelwacht afgesloten worden. Het bestuur had mevr. L. Jacobi , Tweede Kamerlid uit Wergea bereid gevonden de openingshandelingen te verrichten.

 DSC2437

Om 10.00 u. verzamelden zich de genodigden in Hotel Meerzigt. Onder het genot van een kopje koffie en koek vertelde de voorzitter van de vogelwacht, de heer Arend Timmerman, het één en ander over de wacht en de activiteiten, ook voor de zwaluwen in en rond het dorp. De Vogelwacht heeft een lange geschiedenis (opgericht in 1946). Het aaisykjen stond de laatste 25 jaar niet meer prominent in de belangstelling. Wat dit betreft is het aantal nog praktiserende leden bijna op één hand te tellen. Het bestuur en de leden houden zich tegenwoordig vooral met de bescherming van de (weide)vogels en natuur en landschap in het algemeen bezig. De wacht voert daarom bewust de naam Fûgel- èn Natoerbeskermingswacht Eastermar.

Er lopen diverse activiteiten o.a. ook in samenwerking met bijvoorbeeld de Vereniging Eastermars Lânsdouwe. De resultaten van 20 jaar wild- en vogeltellingen zijn onlangs samengevat in een rapportage. Het eerste exemplaar ontving Mevr. Jacobi. Ook Lânsdouwevoorzitter, de heer D. Brouwer, kreeg een exemplaar. Mevrouw Jacobi, op haar beurt, bedankte de wacht voor de uitnodiging. Ze vertelde het één en ander over haar werk voor natuur en landschap in de Tweede Kamer. Was aangenaam verrast over het draagvlak voor het werk van de wacht en in het bijzonder bij het project Zwaluwtil. Dat het uitgevoerd was als een leerlingenproject van het AOC in Drachten vond ze vooral ook een felicitatie waard.

Om 10.50 u. wandelde het gezelschap in de straffe en koude oostenwind naar de ingang van de jachthaven. Kort na het bewonderen van de zwaluwtil, die qua vormgeving en plaats bij het anker prominent aanwezig is, kon de opening plaatsvinden. De voorzitter gaf nog een korte toelichting. Hij wees erop dat deze zwaluwtil wellicht de enige in Fryslân is waarbij ook met geluid wordt gewerkt om de huiszwaluwen te bewegen er te komen nestelen en broeden. Mevr. Jacobi verrichtte de openingshandeling vervolgens door het sponsorenbordje te onthullen en het lokgeluid voor de huiszwaluwen aan te zetten. Door haar werden de sponsoren nog eens extra genoemd. Zij was blij verrast dat het project met zoveel hulp en vrijwilligerswerk gerealiseerd kon worden. Nu is het de beurt aan de zwaluwen vond iedereen. Terug in Meerzigt werd iedereen nogmaals bedankt voor hun inzet. Mevrouw Jacobi en haar man kregen bloemen en voor elk was er natuurlijk ook 'de Tút' van Eastermar.

Voor contact met de wacht ga naar secr. A.Oosterdijk, Grienewei 1,
9261 XM Eastermar; tel 0512 -472236

 DSC2435 DSC2448

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: