Bij de Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar is plaats voor een nieuw bestuurslid. 
Welke man of vrouw zou op termijn ons bestuur willen versterken en meepraten over het beschermen van de natuur in het algemeen en in de omgeving van Eastermar in het bijzonder. Een tegenprestatie, in de vorm van voorzitter, penningmeester of secretaris, wordt van u niet verwacht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris Anne Oosterdijk; 06 235 947 62  (0512 – 472236). E-mailen mag ook:anneoosterdijk@kpnplanet.nl

vogelwachtEastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: