Zoals u misschien weet is 2011 uitgeroepen tot het jaar van de Boerenzwaluw. Al enige jaren is de vogelwacht van Eastermar bezig met het vergroten van de nestgelegenheid van de zwaluwen in en bij het dorp. Zo is er voor Gierzwaluwen nestelgelegenheid aangebracht op enkele daken. Onder de brug over de Lits zijn nestelplekken aangebracht voor Boerenzwaluwen. De ringgroep van de Fûgelwacht ringt elk jaar in de omgeving veel oude en jonge Boerenzwaluwen om meer te weten te komen over hun leefwijze. Zo komen wij aan de weet wat voor maatregelen er nodig zijn om het de zwaluwen naar de zin te maken en ze dus te behouden. Deze nuttige vogels eten duizenden insecten en houden daarmee ook de  leefomgeving van ons, mensen, aangenaam.

Oudere leden van de wacht weten nog dat de Boerenzwaluw graag op telefoon- en elektriciteitsdraden rustte. Vooral in het najaar vlak voor de trek naar Midden- en Zuid-Afrika zaten ze bij honderden op deze draden. Dat was een spectaculair en mooi gezicht. Helaas voor de vogels zijn deze palen met draden inmiddels overal verdwenen. Enthousiaste vogelaars van de vogelwacht hebben nu weer zitplaatsen gecreëerd: gewoon draden gespannen tussen twee lange stammen. De familie D. Brouwer uit Eastermar leek het wel wat om die nieuwe zitplaatsen langs de rand van hun land te krijgen. Dit land grenst aan de Lits bij de brug van Eastermar. Onder de brug nestelen veel Boerenzwaluwen. Elk jaar inmiddels zo’n kleine 20 paartjes. Het bestuur van de wacht is blij met de medewerking van de familie en ook de zwaluwen zullen dat ongetwijfeld zijn.

Nu de draden er hangen is het natuurlijk wel even afwachten wat de zwaluwen ervan vinden. Het is ook mooi dat iedereen die de weg en het fietspad bij de brug gebruikt er naar kan kijken. Op de palen komt nog een bordje met het opschrift Zwaluwzitdraden.

Wij hopen hiermee een bijdrage geleverd te hebben aan onze mooie en interessante natuur.

Het bestuur van de V&NW Eastermar

Eventuele inlichtingen bij secretaris A. Oosterdijk, tel. 472236 òf voorzitter A. Timmerman, tel. 472015.

zwaluwzitdraden

zwaluwzitdraden

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: