Bij Eastermar broeden elk jaar wel zo'n 40 à 50 paartjes Ringmussen. Een mussensoort die eigenlijk niet onder de dakpannen broedt, maar vooral nesten maakt in de nestkasten van o.a. de Vogelwacht; in het bijzonder rondom het dorp. In Nederland doen de vogels het niet goed. Ze gaan achteruit. Maar dat is niet het geval bij ons dorp. Daarom wordt sinds dit voorjaar door de Ringgroep van de Vogelwacht Eastermar onderzoek gedaan naar deze vogelsoort als project samen met het Vogeltrekstation (onderdeel van de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen) in Wageningen.

U kunt daarbij helpen. Het is een mooie gelegenheid om je eigen vogel te volgen. De Ringgroep heeft jonge en oude Ringmussen met kleurringen geringd. Zo kan elke Ringmus herkend worden en kunt u de vogel ook een naam geven en wellicht lang volgen. Vooral straks als ze op uw voedertafel komen om te eten. Op de bijgevoegde foto ziet u hoe een geringde vogel eruit ziet. Deze heeft 3 kleurringen maar andere hebben er soms ook minder. Het is belangrijk om de combinatie van ringen op te schrijven en door te geven aan één van de volgende adressen: Germ de Vries () tel.: 0512 - 471933 of Arend Timmerman () tel.: 0512 - 472015.
Het noteren van de plaats van de ringen gaat als volgt: linkerpoot = linkerbeen, rechterpoot is rechterbeen. Dus de vogel op de foto is geringd met de combinatie:
linkerpoot: metalen ring , erboven gele ring;

rechterpoot: wit onder, rood boven.

ringmus

De Ringgroep Eastermar wil bij dit project zoveel mogelijk dorpsbewoners en kinderen betrekken. Daarom zal de Vogelwacht elke inwoner apart benaderen met informatie. Het is ook de bedoeling dat het project bekend wordt bij de scholen in het dorp. De Ringgroep ontwikkelt daarvoor nog informatie die na de zomervakantie zal worden aangeboden aan de scholen.
Ringmussen zijn het beste te herkennen aan hun chocoladebruine kopveren waaronder een duidelijk zichtbare witte ring aanwezig is. De vogels zijn wat kleiner dan onze Huismussen. Ze lijken er wel wat op maar zijn veel schuwer. Toch komen ze, vooral na de broedtijd, heel graag op de voedertafels.

Klik hier voor de flyer.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen