Uit onderzoek naar de boerenzwaluw - dat met een zeer interessante lezing door het Biologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy op 16 april jl. werd gepresenteerd - bleek o.a. het volgende:
een paartje boerenzwaluwen dat 2 broedsels grootbrengt, moet in de periode mei-september minimaal 1 miljoen (!) muggen/vliegen vangen. Dat is wel ongekend veel. Passen we deze kennis toe op de boerenzwaluwen die onder de Litsbrug nestelen, dan loopt het aantal muggen al op naar minimaal 20 miljoen. Uit de gegevens van de Fûgelwacht blijkt dat in het dorpsgebied van Eastermar elk jaar zeker 110 paartjes tot broeden komen. Dat betekent dat er rond ons dorp elk jaar 110 miljoen (!) muggen worden gevangen om oude en jonge vogels tot voedsel te dienen. Maar ook vóór het uitkomen van de jongen en na het uitvliegen moeten alle zwaluwen en ook andere vogelsoorten muggen eten om te overleven. Dat betekent dat er rond ons dorp een onvoorstelbaar aantal muggen (en vliegen) aanwezig moet zijn. En wat als die niet door deze vogels opgegeten zouden worden? Begint het al te kriebelen bij u?

Zwaluwen

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen