Bericht van de Fûgelwacht Eastermar en de Faunacommissie van de Vereniging Eastermars Lânsdouwe.

Zoals u weet organiseert de Faunacommissie geregeld faunatellingen. Dit gebeurt op basis van het lopende faunaplan om de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de aantalsontwikkelingen van een aantal - in de streek voorkomende - vogel- en zoogdiersoorten. Aan deze monitoring doen zo’n 30 personen mee. Dat zijn leden van hoofdzakelijk de Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar, de verenigde Jachthouders en de Faunacommissie.

De resultaten van de afgelopen jaren worden na elke telling voor u en belangstellenden op een rijtje gezet. Zie ook www.vogelwacht.nl onder activiteiten – faunatellingen. Daar vindt u het laatst verschenen verslag.
Dit jaar, 2014, staat weer een faunatelling te boek. Wij nodigen u graag uit mee te doen. Zonder uw enthousiaste medewerking kunnen er geen resultaten geboekt worden.
De avondtellingen zijn gepland voor 8, 9, 10 en 11 april a.s.. Verzamelen bij het gebouw Heechsân om 18:30 uur. Na afloop van elke telling (ca 21.00 u.) is er koffie in 't Hoekje in het dorp. Na de telling van vrijdag 11 april komen we daar ook weer samen voor de afsluiting en om de uitkomsten te bespreken met een drankje en een gehaktbal.
Vergeet de kijker, laarzen en warme kleren niet en neem een pen mee om de gegevens op te schrijven. Instructies krijgt u ter plekke. Papier en kaartjes worden uitgereikt.

Vriendelijke groeten, Chiel Kamerling, namens de Jachthouders, Germ de Vries, namens de Fûgelwacht en Arend Timmerman, (secr.) namens de Faunacommissie (tel. 0512 - 472015). 

reeen webs

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen