Hieronder zie je het logo van de werkgroep "Duurzaam Eastermar". Is er dan zo'n werkgroep, zul je je afvragen... Ja dus en wij, Siep Swart, Ada Roelants, Anne Oosterdijk, Gearte Leistra en Corina de Boer, zijn de leden van deze werkgroep.
We zijn bij elkaar gekomen naar aanleiding van de vergadering van doarpsbelang over de dorpsvisie. Het punt "duurzaamheid" uit deze visie spreekt ons allemaal aan. Samen willen we daar handen en voeten aan gaan geven.

Tijdens onze vergaderingen hebben we 3 speerpunten benoemd waarmee we aan de slag gaan. Dat zijn:

Afvalscheiding en –verwerking
Doel
Onze dorpsgenoten motiveren om afval beter te scheiden, zodat de kosten van het scheiden minder geld kost. Het geld dat de gemeente bespaart, proberen terug te halen naar ons dorp.

Dorpstuin
Doel
Verse, eerlijke, betaalbare, biologische groente binnen handbereik brengen van alle dorpsgenoten. En, met samen tuinieren, werken aan de gemeenschapszin.

Energiebesparing
Doel
Dorpsgenoten laten zien hoe ze energie (en dus geld) kunnen besparen en waarom dat zo nuttig en belangrijk is.

Hoe we deze punten gaan realiseren? Om te beginnen komen er "duurzaamheidstips" in de Breedút en op de Eastermarder website. Vaak zul je merken dat duurzaam bezig zijn niet alleen goed is voor gezondheid en milieu, maar ook voor je beurs en da's mooi meegenomen lijkt ons.

Naast de rubriek "duurzaamheidstips", werken we aan plannen om samen met jullie, onze dorpsgenoten, concreet te gaan werken aan het bereiken van de bovenstaande doelen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen van deze plannen.

Eastermar is trouwens niet het enige dorp dat bezig is met duurzaam leven. Er is al een heel Netwerk van Duurzame Dorpen (www.netwerkduurzamendorpen.nl). Tijdens bijeenkomsten van dit netwerk leren we veel van andere dorpen die al langer met dit onderwerp bezig zijn. Mooie en nuttige manier om kennis te delen en van elkaar te leren.

Heb je naar aanleiding van dit stukje vragen? Stel ze gerust als je een van ons tegenkomt.

Hartelijke groet,

Anne, Ada, Siep, Gearte en Corina

logo duurzaam eastermar

Ek nijsgjirrich: