De Gemeente T/diel heeft haar strategie voor de uitgifte van bouwkavels in Eastermar gewijzigd.
De bedoeling was om zes kavels voor en zes kavels na 2015 uit te geven.
In verband met de huidige situatie op de woningmarkt is deze knip in 2015 er nu uitgehaald.

In deze PDF leest u de volledige toelichting.

In deze PDF kunt u de situatieschets bekijken.

Zie ook de info op www.t-diel.nl

Met vriendelijke groet,

Ada Roelants
Secretariaat Feriening Doarpsbelang Eastermar

situatieschets-kavels-Eastermar

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: