VERTREK VAN DE RABOBANK : EEN GEMIS OF EEN KANS? en waar komt de Geldautomaat?

Het bestuur van Dorpsbelang heeft een gesprek gehad met medewerkers van de Rabobank. 7 december gaat de bank definitief dicht. Vervolgens wordt het gebouw, inclusief de woning (PCBO), getaxeerd en te koop aangeboden. Nu wordt er in het centrum van het dorp een nieuwe plaats gezocht voor de geldautomaat. De vraag is nu, wie van de ondernemers of bewoners van Eastermar hier belangstelling voor heeft? De bank stelt als voorwaarde dat U een ruimte van 3x4 meter beschikbaar hebt. Geinteressserden kunnen zich voor 10 december melden bij de secretaris van Dorpsbelang, Ada Roelants of rechtstreeks bij de RaboBank, de heer van der Galien. Tevens is er gesproken over een nieuwe bestemming van het pand aan 't Breed. Er zijn al belangstellenden, die zich bij de Bank hebben gemeld en er komen ook bij het bestuur al suggesties binnen om het pand op een goede manier in te zetten voor het dorp en de bewoners. Indien U ideeen en suggesties hebt, willen wij U vragen, voor 20 december, een inhoudelijk en commercieel haalbaar plan op te sturen naar de secretaris van het bestuur of rechtstreeks naar de Rabobank.

Ada Roelants, secretaris Dorpsbelang E.M.Beimastrjitte 8   Tel.  0512-471232

Ander nieuws van Doarpsbelang: