Op 28 november vond in 't Hoekje een bijeenkomst plaats om na te denken over de toekomst van Eastermar .

De heren Nutma en Hovenga van Doarpswurk gaven een toelichting over de weg die we zouden kunnen gaan om onze huidige Doarpsvisie aan te passen aan de huidige maatschappelijke en sociale veranderingenen, om te gaan onderzoeken welke behoefte er bij organisaties en verenigingen leeft aan uitbreiding van bestaande accommodaties of bouwen van een nieuw multifunctioneel centrum. Er was grote belangstelling ( 70 personen) van leden van verenigingen en andere belangstellenden die graag mee willen denken over het in stand houden en ontwikkelen van de leefbaarheid in Eastermar. Er heerste een hele positieve sfeer, waarin een groot aantal mensen heeft aangegeven zich wel actief te willen inzetten. De avond heeft geresulteerd in de vorming van twee werkgroepen van ieder 10 personen. De ene groep gaat zich bezig houden met de toekomst van Eastermar en het actueel maken van de Doarpsvisie. De andere groep doet onderzoek naar de behoefte aan een multifunctioneel centrum in ons dorp. Onder leiding van procesbegeleiders van de Stichting Doarpswurk gaan beide groepen in de komende 4 maanden aan het werk. Op de jaarlijkse ledenvergadering van Doarpsbelang in april 2013 zullen de resultaten van deze groepen worden gepresenteerd.

U wordt terzijnertijd geïnformeerd over tijd en plaats. U bent dan opnieuw van harte welkom.

Bestuur Feriening Doarpsbelang Eastermar,.

logo doarpsbelang eastermar

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: